UX0MX

Статник Виктор
Владимирович
30.6.1936 Року.

Поштова адреса:  Украина
Чехова,15
Краснодон
Луганская (обл.)
94407
QTH Locator:  KN98UG

URDA/RDA #  LU12
ITU країна:  Ukraine
ITU континент:  EU
ITU зона:  29
CQ зона:  16

  
  
  
  
E-mail:  statnik-ua@mail.ru
  
Запис №: 1155;    Переглянуто сторінку: 1717
Дата запису: 2008-07-30 00:53:25
Дата оновлення запису: 0000-00-00 00:00:00
Зразок QSL UX0MX
Макет QSL картки.
Мара GogleMaps з межами QTH Locato-ra: KN98UG